TEK valtuustovaalit 2023

Tekin valtuustovaaleista löydät lisätietoja TEK:in vaali-sivuilta. Omaa sopivaa ehdokasta voit etsiä vaalikoneesta. Vaalikoneen kysymyksistä voit päätellä minkälaisten asioiden ajatellaan olevan jäsenistön kannalta mielenkiintoisia ja minkälaisiin asioihin valitut valtuutetut saattaisivat kyetä kaudella 2023-2026 vaikuttamaan.

Tästä kirjoituksesta löydät kysymykset ja ajatuksiani kyseisistä kysymyksistä. Jos havaitset ajattelussani virheitä, otan mielelläni vastaan palautetta.

TEKin tulee ajaa perhevapaajärjestelmän tasa-arvoista toteutumista perhe-elämässä, esimerkiksi lisäämällä ei-synnyttäjän palkallista perhevapaata, vaikka se aiheuttaa työnantajille lisäkustannuksia.

Ihmisen taimi on pieni vain rajallisen määrän aikaa ja tutkimusten mukaan ”leimautuminen” vanhempaan tapahtuu kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Jos et ole kotona ja läsnä jälkikasvullesi, et pysty saamaan menetettyä aikaa takaisin. Teet työtä monta kymmentä vuotta ja työtehtäviä sekä tilaisuuksia tulee uusia, lapsesi on pieni vain ensimmäiset ikävuotensa. Lainsäädännöllä annetaan mahdollisuus käyttää perhevapaata – yleisiä asenteita ja arvoja muokkaamalla, vapaan käyttämisestä tehdään sosiaalisesti hyväksyttävää ja tiedottamalla merkityksestä lapsen ja vanhemman suhteen kehittymiselle, käytöstä tehdään tietoinen positiivinen valinta. Lailla on hyvä tutkittu peruste ja tarkoitus, meidän kaikkien yhteinen asia on tehdä siitä hyväksytty tapa.

Työehtosopimusneuvotteluissa pitää painottaa enemmän laadullisia asioita (esim. palkalliset vanhempainvapaat, matka-aikojen korvaukset, lyhennetyt työajat jne.) palkankorotusten sijaan

Tutkimusten mukaan rahallinen korvaus ei ole paras motivaattori. Työstä pitää saada sellainen korvaus, jotta siitä ei tarvitse keskustella. Haluaisin uskoa, että aloilla joita TEK edustaa, tämä on kunnossa ja pääpaino voidaan siirtää muista asioista keskustelemiseen. Työn määrä, ajoitus, vaatimukset ja laatu tulevat muuttumaan jatkossakin valtavasti. Muuttuvan työn ja sen vaatimusten sovittaminen muuhun elämään tulevat olemaan tulevaisuudessa isompia haasteita. Sovittamiselle on sovittava yhteiset raamit, joiden puitteissa yksilöllisten vaatimusten oikeutusta ja tarpeellisudesta voidaan tarvittaessa myös keskustella.

Työehtosopimusten sijaan työehdoista (esim. palkankorotukset, palkalliset vanhempainvapaat, lomarahat, sairausloma-ajan palkka, matkakulujen korvaukset jne.) pitäisi sopia yrityskohtaisesti tai henkilökohtaisilla työsopimuksilla.

Nuori alalle tuleva työntekijä ei ole saanut koulutusta suomalaisesta työlainsäädännössä, työehdoista eikä tunne omaa arvoaan tai työnsä arvoa. Henkilökohtainen sopiminen siirtää työntekijälle sellaista vastuuta, jota hän ei välttämättä ole kypsä tai kykenevä ottamaan vielä vastaan ilman turvana toimivia valtakunnallisia tai alakohtaisia sopimuksia. Usein uudella työnantajallakaan ei ole mitään havaintoa tai käsitystä siitä minkä arvoista tekijän työ on ja millä ehdoilla työtä pitäisi tai olisi hyvä teettää. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat ”työn muisteja” ja ”vertaisarvioijia” – korvaamattomia tukia. Kun työntekijälle ja -antajalle on taattu perälauta tai pohja, pitäisi kuitenkin olla mahdollista sopia yksilö- ja yrityskohtaisesti poikkeamista. Tietoalan työehtosopimuksissa on hyvin lueteltu kohdat, joista paikallinen sopiminen on mahdollista ja suotavaa. Valtuutettuna haluaisin näitä kohtia lisää.

Tekkiläisten tulee tarpeen vaatiessa mennä lakkoon tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä.

”Väkivalta on kyvyttömän hätäkeino” – Isaac Asimov, Säätiö. Lakko on henkistä väkivaltaa sekä siihen osallistuville, että sivullisille, joita lakko välillisesti koskee. Tekin pitäisi kaikin keinoin välttää lakkoa ja asettaa tavoitteensa siten, että ne ovat järkeviä ja mahdollisia sekä ”myydä” ne työnantajille siten, että työnantaja ymmärtää niiden olevan kaikille edullisin ja paras ratkaisu. Jos työnantaja ei tätä näe, eikä muita vaihtoehtoja ole, niin lakko.

TEKin tulisi edistää sitä, että mikroyrityksiä suuremmilla tekkiläisten työpaikoilla toimii luottamusmies.

Lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt ovat hankalia ja tulevaisuus hankaloittaa niitä edelleen. Olisi hyvä jos jokaisella työpaikalla olisi asioista kiinnostunut, aktiivinen ja eritoten osaava ihminen tulkitsemassa ja tukemassa niitä ihmetteleviä työntekijöitä ja työnantajaa. Luottamusvaltuutettuna olen soitellut parillekin lakihenkilölle sekä lukenut Finlexiä ja voin rehellisesti myöntää, että yksin olisin ollut todella ”kusessa”. Maailma muuttuu ja tilanteet työpaikoilla alati kasvavan kilpailun ja toivotun voittomarginaalin suhteen saattavat aiheuttaa nopeitakin muutoksia. Muutostilanteessa ensimmäinen turva on osaava ja motivoitunut luottamusmies.

Tekniikan alan yliopistokoulutuksen pitää pysyä jatkossakin maksuttomana EU:n ja ETA:n kansalaisille.

Koulutuksen on oltava maksutonta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa on paljon ”hyviä” esimerkkejä siitä mihin maksullinen koulutus johtaa – lyhyesti tiivistettynä eriarvoisuuteen ja riistoon.

TEKin toiminnan pitää tukea kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja ongelmien (kuten ilmastonmuutoksen) ratkaisemista, vaikka se vaatii ylimääräisiä panostuksia.

Vene ja ilmasto ovat yhteisiä. Tekin panos muutoksen torjumiseen on globaalilla tasolla pieni, mutta niin ovat panostuksetkin joita TEKin omassa toiminnassaan osansa tehdäkseen täytyy tehdä.

TEKin tulisi kannustaa kehitystä, että työn tuottavuuden kasvu voidaan korvata työntekijöille myös vapaa-aikana.

Raha ei ole ainut palkitsemisen muoto ja kuten vastauksena kysymykseen 2 totesin, se ei ole edes hyvä motivaattori. Mahdollisuus pitää enemmän  vapaata voi olla kaikille osapuolille paras ratkaisu, eikä sitä pidä sulkea pois.

TEKin tulee ajaa veronalennuksia, vaikka se aiheuttaisi leikkauksia julkisrahoitteisiin palveluihin (esim. sosiaaliturva, koulutus, varhaiskasvatus tai vanhusten hoiva).

Onko tekkiläisen etu, jos hänen sosiaaliturvansa heikkenee? Entäs jos joudut maksamaan lastesi koulutuksesta tai omasta jatkokoulutuksestasi? Mitä tulee etätyöpäivästäkään jos taaperosi tappelee jaloissasi kissasi kanssa? Entäs jos kotona pyörii lisäksi dementti äitisi, joka haluaa takaisin kotiinsa toisessa kaupungissa, jossa ei ole asunut syntymäsi jälkeen? Veronalennus sen edestä, että palkkasi nousee hetkellisesti on lyhytnäköistä toimintaa.

TEKin tulee edistää sitä, että kannustinloukkujen purkamiseksi otetaan käyttöön perustulo.

Miten perustulolla puretaan kannustinloukkuja? Onko perustulo ylipäätänsä väline kannustinloukkujen purkamiseen? Pitääkö kannustinloukut purkaa? Kysymys on minusta erittäin huono ja väärin aseteltu. Asetelkaa uudestaan, niin saatan vastata. Periaatteessa kannatan perustuloa tukimekanismien yksinkertaistamiseksi ja minusta turhan viranomaistoiminnan ja byrokratian purkamiseksi.

Mikä seuraavista on mielestäsi TEKin tärkein tehtävä? Aseta alla olevat vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen.

 • Työehtosopimusten neuvottelu ja edunvalvonta
 • Palveluiden ja neuvonnan tarjoaminen jäsenille
 • Tekniikan, tutkimuksen ja alan koulutuksen puolestapuhuja ja vaikuttaja yhteiskunnassa
 • Tekniikan osaajien verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen

Verkottumista voi harjoittaa linkedinissä, saunailloissa, konferensseissa jne. Kaikkien työntekijäjärjestöjen tehtävä on toimia keskitettyinä muisteina ja tietopankkeina alojensa työehtoihin  ja -sopimuksiin. Tietoa ja osaamista kerätään yhteiseen ”muistiin” hyödynnettävksi ja primäärihyödyntäjiksi valitaan henkilöitä jotka neuvottelevat kaikille muille sopivat ja hyvät työehdot.

Mikä ryhmä seuraavista tarvitsisi erityispanostusta TEKin toiminnassa? (Valitse neljä tärkeintä)

 • keski-ikäiset
 • sivutoimiset yrittäjät
 • osa-aikaiset työntekijät
 • työttömät

Nuoriso ja eläkeläiset ovat yhteiskunnan tunnistamia erityisryhmiä ja yhteiskunnan silmissä keski-ikäiset ja varsinkin eläkeikää lähestyvät ovat mielenkiinnottomia. TEK:n edustamilla aloilla eläkeläiset ovat keskimääräistä parempaa eläkettä nauttivia ja tulevat paremmin toimeen. Kaikki tekkiläisille aloille suuntaavat koulutetut nuoret, taustasta riippumatta, revitään käsistä ja lopulta kengitään pihalle kun keski-ikäistyvät. Puhutaan valtavasta työvoimapulasta – joka ei kohtaa todellisuutta, yli 50-vuotiaan on käytännössä mahdoton työllistyä uudestaan allalle ilman vahvoja suhteita ja todellista huippuosaamista. Mieluummin kuin keski-ikäinen, palkataan ulkomaalaistaustainen nuori, joka ei puhu edes suomea – tekniikan kieli on englanti.

Sivutoiminen yrittäjyys on hankalaa sopimus- ja työehtojen suhteen, samoin osa-aikaisuus. Allalla oleva, alan sopimuksen piirissä oleva nuori on suhteellisen ”kuormaton” ja ei tarvitse lisätukea. Erityisesti yt-alan, tunnetaan myös ict-alana, työnantajakäytäntöjä pitää ehdottomasti muuttaa ja järkeistää. Ala toimii nyt niin, että otetaan halpaa osaavaa nuorta työvoimaa ja vähän vanhempaakin puskuriksi sisään enemmän kuin on tarvetta. Otetaan kaikki irti ja seuraavan notkahduksen aikana kengitään tuotannollis-taloudellisissa se osa, joka ei ole omalla ajallaan osannut kouluttaa itseään, pihalle. Samalla heivataan kaikki vaivaiset tai hankalat. Hetken päästä otetaan uusia nuoria sisään ja toistetaan. Alalla ei enää riitä kotimaista nuorta halpatyövoimaa, joten sitä hamutaan ulkomailta. Ulkomaalaistaustainen kielitaidoton työntekijä on työnantajalle unelmapoka. Ulkomaalaistaustaiset eivät kuulu liittoihin, eivät tunne suomalaisia käytäntöjä, eivät osaa lukea suomalaista materiaalia, tekevät mukavasti ylitöitä, koska eivät harrasta eivätkä omaa suomalaisia suhteita, ja ennen kaikkea heidät saa halvalla. Ulkomaalaistaustaiset olisivat valintani viisi, juuri siitä syystä, että katson heitä kusetetun, mutta lopulta heillä kumminkin on parempi tuki kuin suomalaisilla alan työttömillä.

Miten TEKin tulisi järjestönä edistää talouskasvua, valitse neljä tärkeintä.

 • Kehittämällä tekniikkaa
 • Laskemalla työn verotusta
 • Panostamalla koulutukseen
 • Parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä

Vastustan ajatuksellisesti loputonta talouskasvua – intuitioni sanoo, ettei talous voi kasvaa loputtomasti, ei riitä ostajia hyödykkeille. Robotit ehkä tekevät loputtomasti tuotteita, kierrätetään tehokkaammin ja keksitään uusia luovia tapoja valmistaa tuotteita sekä kulutuksen kohteita. Mutta kenellä on varaa ostaa niitä? Kasvun loppuminen tai sen tavoittelematta jättäminen ei kuitenkaan ole vielä ajankohtainen asia – vaan enemmänkin scifiä. Tekkiläisen kannalta talouskasvun on tapahduttava tekkiläistä ihmistä hyödyttämällä – ”jäsenetuna”. Suurin osa listatuista toimenpiteistä on koko yhteiskuntaa hyödyttäviä toimenpiteitä, joten valitsin ne neljä joiden katson hyödyttävän eniten juuri tekkiläisiä.

Tekniikkaa kehittämällä voidaan edistää kestävää kehitystä. Minulle näistä tärkeimpiä ovat… (aseta vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen)

 • Huoltovarmuus
 • Vapaa-ajan lisääntyminen
 • Ilmastotavoitteet
 • Terveys ja hyvinvointi

Covid ja Venäjän hyökkäys ovat osoittaneet kuinka haavoittuva globaaleihin tuotanto- ja toimitusketjuihin perustuva yhteiskuntamme on. Ei ollut omaa rokotetuotantoa ja kiinalaisten tehtaiden sulkeuduttua ei ollut komponentteja, joilla suomalaiset olisivat voineet koota tuotteitaan. Tekniikan pitää olla huoltovarmaa – varaosien ja osaamisen on vähintään löydyttävä yhteiskunnallisesti merkittävillä osa-alueilla oman maan rajojen sisällä.

Työtä ei tule riittämään kaikille ja työn tasaisemman jakautumisen ja merkityksellisyyden vähentymisen kannalta on tärkeää lisätä vapaa-aikaa. Nämä kaksi ovat asioita, joihin suomalaisella yhteiskunnalla on suurimmat keinot puuttua ja suurin mahdollinen vaikutus nykyiseen tekkiläiseen jäsenistöön. Ilmasto on koko maailman yhteinen asia, missä Suomi on mittakaavassa varsin pieni osatekijä. Suomen on toimittava mallimaana ja tehtävä ehdottomasti oma osansa, mutta kaksi muuta ovat minusta vielä tärkeämpiä.

Terveys ja hyvinvointi kuuluvat enemmän Lääkäriliiton osaamisalalle ja teollisuuden kilpailukyvystä huolehtii työnantajaosapuoli. TEK ei ole valtio valtion sisällä vaan oman alansa asioiden ajaja – kaikkea ei voida tehdä eikä edes yrittää.

Miten tärkeänä pidät, että TEK vaikuttaa ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun seuraavia aiheita? Minulle kolme tärkeintä ovat seuraavat… (valitse kolme tärkeintä)

 • yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus
 • työelämän lainsäädäntö
 • työmarkkinaedunvalvonta

Kaikki mainitut asiat ovat erittäin tärkeitä, mutta TEK on perustettu ajamaan työntekijöiden etuja, ei korjaamaan kaikkia mahdollisia ongelmia. Nelonen olisi osaamisen kehittäminen, vitonen yrittäjyys, kutonen huoltovarmuus, seiska ilmastomuutoksen pysäyttäminen ja kasi ihmisoikeudet. Jos kysymys esitettäisiin eduskuntavaalikoneessa tai kunnallisvaalikoneessa järjestykseni olisi aivan erilainen.

Mihin jäsenpalveluihin TEKin tulee erityisesti panostaa tulevalla valtuustokaudella? Laita alla olevat tärkeysjärjestykseen.

 • Henkilökohtaiset peruspalvelut (kuten työsuhde-, palkka-, yrittäjäneuvonta sekä uravalmennus)
 • Ryhmäpalvelut (foorumit, verkkovalmennukset, webinaarit, tapahtumat, koulutukset ym.)
 • Jäsenedut ja alennukset (esim. ammattilehdet, pankki- ja vakuutusedut, Member+-jäsenetuportaali)
 • Jäsenten oman yhteisöllisen toiminnan tuki ja alustana toimiminen (kerhot, alueseurat jne.)
 • Jatkuva uusien palveluiden innovointi ja palvelumuotoilu

Plussakortti, s-etukortti ja lidlin äppi antavat alennuksia. Yhteisöllisyys on toki kivaa, mutta sitä on hyvä harjoittaa ylitse ”heimorajojen”. TEK ei ole yritys, jonka tarkoitus on innovoida ja tuottaa palveluita jäsenilleen vaan huolehtia siitä, että jäsenillä on töitä, joista maksetaan asiallinen korvaus ja joita tehdään asiallisessa ympäristössä säällisiin aikoihin järkevillä ehdoilla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: